شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 91033
تعداد بازدید : 984

اعزام گروهی طلاب به عتبات عالیات

اعزام گروهی طلاب به عتبات عالیات
معاونت امور طلاب استان تهران طی نامه ای به مدارس اعلام کرد برنامه اعزام گروهی طلاب به عتبات عالیات را هماهنک کرده است:شرایط ثبتنام بدین شرح میباشد:

الف:متقاضیان باید پایه 2به بالا باشند
ب:ارائه گذرنامه ودوقطعه عکس
ج: سهم پرداختی هرنفرحدودا5/100/000ریال تا5/200/000ریال میباشد
د: اعزام بصورت زمینی بوده ومحل اسکان وتغذیه درعراق توسط معاونت امور طلاب انجام میپذیرد.
ه: هزینه تهیه گذرنامه برعهده زائر میباشد وباید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
و: تاریخ اعزام در نیمه دوم اسفند ماه میبباشد وتاریخ دقیق بعد ازاتمام ثبتنام اعلام میگردد.
جهت ثبتنام به معاونت تهذیب حوزه امام رضا(علیه السلام)مراجعه فرمایید.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :