شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 252202
تعداد بازدید : 409

آیین نامه ها

آیین نامه های روشهای نظام واره سنجش


امتحان شفاهی
 امتحان کتبی 
جلسه اول تقریر
جلسه دوم تقریر
خود سنجی
ترجمه نویسی
چکیده سازی
تلخیص


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :