شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 252201
تعداد بازدید : 353

حوزه مجتهد پرور

حوزه باید مجتهد پرور باشد

حجت الاسلام واسطی با بیان اینکه حوزه باید مبلغ پرور و مجتهد پرور باشد، گفت: مبلغان تفکر ساز می توانند تصمیم مخاطبان را تغییر دهند.

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، امروز در نشست هم اندیشی که با موضوع «روش تدریس پژوهش محور با الگوی مشق اجتهاد» در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، درباره حوزه تمدن ساز گفت: انسان باید برای خداوند سخن بگوید، برای خداوند بشنود و برای خداوند حرکت کند.

وی درباره اهمیت علم آموزی ابراز کرد: انسان اگر به دنبال علم است ابتدا باید کاربرد آن را به دست بیاورد، علم را باید به کار زد تا به دست بیاید، زمانی می توان علم را به خدمت گرفت که آن علم حاصل شده باشد؛ بر همین اساس انسان باید علم نافع مؤثر تغییر ساز را به همراه مفاهیم و ادراکاتی که به صورت حصولی در مرحله نخست ایجادشده، به دست بیاورد.

حجت الاسلام واسطی بابیان اینکه چند مفهوم حیاتی درزمینهٔ حوزه تمدن ساز قابل توجه است، ابراز کرد: نخستین مفهوم مربوط به مساله اسلام شناسی است؛ هویت و جنس حوزه علمیه ازنظر علمی یک رشته آموزشی است که به صورت خاص به اسلام شناسی می پردازد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ادامه داد: رشته های آموزشی که هویتشان هویت ادراکی است صرفاً مربوط به عالم ماده نیست ازاین رو در کنار آموزش تهذیب نیز باید شکل بگیرد چراکه ادراک مربوط به عالم دیگر است و تا زمانی که فرد لمسی از ادراکات آن عالم نداشته باشد قدرت درک مقصود جدی شارع را نخواهد داشت.

وی بابیان اینکه حوزه، رشته اسلام شناسی است، گفت: در حوزه علمیه افراد اسلام شناس تربیت می شوند و اسلام شناس دارای سه رتبه اسلام شناس عمومی، تخصصی و نظریه پرداز است؛ بنابراین مهم ترین وظیفه طلاب پس از کسب علوم حوزوی پاسخ دهی به مسائل دینی مردم در امور خرد و کلان است.

حجت الاسلام واسطی درباره مأموریت حوزه علمیه، عنوان کرد: مهم ترین مأموریت حوزه تولید و تربیت نیروی فکری و نیروی انسانی است تا از این طریق تمدن اسلامی محقق شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ادامه داد: اگر قرار باشد نظر خداوند در عالم عینیت پیدا کند و محقق شود بخصوص درجایی که قرار است حاکمیت اسلامی پیاده شود لازم است سازه های جمعی پردازش شوند، در اینجا است که فعالیت حوزه های علمیه از حیث فعالیت های پژوهشی و تربیت نیروی انسانی بسیار مهم قلمداد می شود.

وی اسلام شناسی را خط و مشی حوزه علمیه دانست و گفت: حوزه باید افزون بر علوم عقلی در علوم نقلی نیز مجتهد پرور باشد بر همین اساس می طلبد نظام عقلانی دین مبتنی بر برهان به سمت جلو حرکت کند و با اجتهاد در نظام فکری، قانونی و فرهنگی تمدن اسلامی را تشکیل دهد.

حجت الاسلام واسطی ادامه داد: در حوزه باید ربانی پروری ایجاد شود ازاین رو در امر تهذیب کسب رضای الهی باید شاخص و محور عملکردها و رفتارها قرار گیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه با تأکید بر اینکه مبلغ پروری و مجتهد پروری باید در مدارس علمیه تقویت شود، گفت: حوزه باید افرادی را تربیت کند که بتوانند نیازهای تمدن امروز را از منابع استخراج کنند.

وی بابیان اینکه در عرصه پژوهش کاربردی کردن فعالیت های پژوهشی بسیار حائز اهمیت است، افزود: این فعالیت ها باید بتوانند نیازهای نظام را پاسخگو باشند. همچنین  در عرصه تبلیغ با توجه به فضای آینده ما نیاز به مبلغان تفکر ساز داریم تا از این طریق بتوانند تصمیم مخاطبان را بر اساس تبلیغی که انجام می دهند تغییر دهند و محقق شدن این امر نیاز به تفکر سازی دارد بنابراین منبرها باید مساله محور شوند.

حجت الاسلام واسطی در پایان مهم ترین راهبرد در عرصه تهذیب را تعمیق حب الله دانست و خاطرنشان کرد: اگر قرار است در جایی تهذیب صورت بگیرد باید سلوک و عرفان عملی موردتوجه قرار گیرد همچنین لازم است در حوزه ها آموزش ها، پژوهش محور و تحقیقات، محصول محور باشد


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :