شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 227326
تعداد بازدید : 833

دیدار فارغ التحصیلان مرکز تربیت مدرس قم با آیت الله رشاد

استاد آیت الله رشاد : ازسرکشی شما وغریب نوازی شما تشکر می کنم وامیدوارم گفت وگوی خاطره انگیزی شکل گیرد

دیدار فارغ التحصیلان مرکز تربیت مدرس قم  با آیت الله رشاد 
آیت الله رشاد : 
ازسرکشی شما وغریب نوازی شما  تشکر می کنم وامیدوارم گفت وگوی خاطره انگیزی شکل گیرد
اطلاعات دقیقی مرکز تخصصی تربیت مدرس ندارم اما حدس می زنم از مراکزموفق تخصصی باشد هرچند بنده مراکزتخصصی را موفق ارزیابی نمی کنم ان شاء الله که با تعریف ماموریت خاص موفق است . 
 ما دوگونه نظام آموزشی داریم یکی فراگرفت مال است  که مقصد آن فراگرفتن است واین نظام شاخصه اصلی آن حافظه محوربودن است . جوان هایی در محل هایی حضور پیدا میکنند ومطالبی را یاد گرفته وانباشت می کنند ونتیجه آن حافظه محور بودن است نه استعداد محور 
مقابل این نظام ،  نظام پرورش مال است که  مبتنی براین نظریه است  که انسان فطرت بنیاد وذات مند است. برخلاف اگزیستانست ها که انسان را فاقد ذات وماهیت می دانند حکمای مسلمان انسان را ذات مند و خوش سرشت مند می دانند، همانند کمال جویی وحق وجویی از جمله آنهاست . انسان مستعد است وبه سمت ابر ارزش ها کشش دارد . ماباید نظام اموزشی خود را پرورش مال کنیم در این نظام یک سلسله نهادهایی و نظام مبانی انسان شناختی،  فلسفه علم،  و... خاص خود را دارد به لحاظ دو نظام ونهاد هم متفاوت است به لحاظ شیوه هم متفاوت است وهمه این موارد با عنصر رکنی وجوهری که همان پرورش مال بودن است قرار دارد 
همه عناصر با گرانیگاه اصلی ارتباط دارد حتی سبک کتاب ها با آن ارتباط دارد 
این که متنی سهل باشد یا سنگین با همه این ها ارتباط دارد. در سنجش هم به همین صورت است از روش هایی استفاده می شود که مرتبط است در نظام فراگرفت مال سنجش حافظه است و شب امتحان نیز شب قدر است .در جلسه امتحان سوال ها توزیع شده و یک عده هم بالای سرانها باشند و با استفاده از حافظه چه قدر موفق بوده اند شیوه سنجش حافظه محوری است . در پرورش مال هدف پر کردن حافظه نیست . 
در نظام پرورش مال اولا استعداد سنجی است حد استعداد وچگونگی استعداد مهم است و نیز طبع او سنجیده شود . عقلی ونقلی و...
شیوه رایج الان در آموزش پرورش و دانشگاه بوده تسری پیدا کرده در حوزه وشیوهای گذشته ازبین رفته است . 
در پرورش مال هم آموزش باید متفاوت باشد . هم شیوه متفاوت است . پیش مطالعه تقریر و مباحثه از لوازم این نظریه است . 
فهم بنیاد ودرک محور است . درحالی که حافظه محوری این ها را نیاز ندارد . 
چهارده شیوه برای آموزش و چهارده شیوه برای سنجش درنظر گرفته ایم سنجش پروردن است و مچ گیری نیست . طلبه اگر این قدر غیرقابل اعتماد است وتقلب می کند بعدا چگونه دین مردم را می خواهی واگذار کنید  
یک شیوه القا از استاد ودریافت از شاگرد است . شیوه عمومی است شیوه دیگر سبک سامرایی است . طرح مساله از استاد است وفعالیت برای شاگرد است . در درون درس مطلب تولید می شد . گرچه این شیوه برای همه مواد وپایه ها نیست . 
در مقطع درس خارج نیز لازم است به طرف تربیت مجتهد متخصص برویم . ودر سطح نیز لازم است گرایش های تخصص را یاد بگیرد . ضمن ادامه دادن دروس خارج، خارج فقه تخصصی را نیز بگذرانند . یک استاد محوری است ویک استاد معین که با طلبه ها کار کند . ضمن این که تامین معشیت نیز در نظر است . استاد نوع سوم که تک درس هستند. 
ضمن گذراندن موضوع شناسی علوم انسانی با استفاده از روش اجتهادی می توان مجتهد متخصص تربیت کرد . 
لازم است هر مقطع تحصیلی اهداف تعریف کرد هدف مقدمات تربیت انسان مسلمان طراز است دوم فهم منطق فهم متن  دین وروش تفکر(منطق )  از اهداف دوره مقدمات است مهارت فهم متن باید به دست اید 
مقطع پایانی باید مجتهد شود . امروزه چندین دور اصول خوانده می شود اما مهارت به دست نمی اید وبه فرض اجتهاد می شوند اجتهاد عمومی نه متخصص امروزه همه اعاظم معترض هستند اما مدلی برای ارایه ندارند . چون متخصص نیستند . ضمن این که قابل براورد نیز باید باشد . 
نکته دیگر این که تاثیر معماری است که درسنت ما به آن توجه شده است که امروزه به آن کمتر پرداخته می شود از ازکان سخت افزاری است در کنار رکن کنش گر تولیت مدیریت کارکنان و خادم از جمله انهاست . 
جهت یابی مدارس حوزه به سمت اجتماعی بودن است . مدارس همراه با ارتباط مردم است مسجد مدرسه فلسفه آن  نیز این بوده است. 
در فضای معرفتی باید پرورده شود حق جویی را باید پروراند عبادت را باید پروراند و...........
 شیوه سنجس رایج سنجش نه عالمانه است ونه عادلانه


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :