شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 223760
تعداد بازدید : 876

دیدار وگفت وگوی چهارساعته استاد رشاد با یکان یکان طلاب داوطلب فقه تخصصی

دیدار وگفت وگوی چهارساعته استاد رشاد با یکان یکان طلاب داوطلب فقه تخصصی


این گفت وگو که برای هرکدام از طلاب داوطلب به صورت جدا گانه اختصاص پیدا کرده بود استاد رشاد درپایان متذکر شدند امید من به انگیزه وهدف وسرمایه وجودی شما طلاب جوان  است نه سازمان ها وادارات . هرکدام از طلاب به فراخور استعداد وظرفیت وجودی خود  نسبت به ورود وراه اندازی رشته های تخصصی اقدام نموده و خود سررشته یکی از  گرایش های تخصصی را به عهده گیرند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :