شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 217935
تعداد مشاهدات : 1674

برنامه دروس استاد رشاد

1-خارج اصول 2- خارج فقه 3- فلسفه اصول 4- اخلاقنظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :