شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 217935
تعداد مشاهدات : 1483

برنامه دروس استاد رشاد

1-خارج اصول 2- خارج فقه 3- فلسفه اصول 4- اخلاق







نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :